Allmänna villkor för dig som är kund

För dig som är kund till Infinigate Sverige AB gäller våra allmänna villkor, såvida inte annat avtalats.

Våra allmänna vilkor finns att läsa här

Integritetspolicy - GDPR

25 maj 2018 träder EUs General Data Protection Regulation (GDPR) i kraft. Lagen syftar till att värna om individers integritet och ersätter de gamla direktiven kring dataskydd och samlar/enar de dataskyddslagar som finns runt om i EUs medlemsländerna.

GDPR omfattar alla organisationer som hanterar personlig data från en medborgare i ett EU-land. Detta betyder att företag som är baserade utanför EU, men som säljer varor eller tjänster till individer som är medborgare i ett EU-land, måste efterfölja den nya lagen.

Vi har uppdaterat våran integritetspolicy för att bli tydliga med vilka personuppgifter vi hanterar, hur vi skyddar dem och vilka rättigheter du har.

Vår privacy statement finns att läsa här

Miljöpolicy

Sedan augusti 2005 gäller en ny lag om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter (SFS 2005:209, 210), det s k WEEE-direktivet. 

Företag som importerar produkter och säljer dessa på den svenska marknaden omfattas av lagen. Detsamma gäller tillverkande företag i Sverige, som säljer sina produkter på den svenska marknaden. 

Detta innebär att en miljöavgift ska tas ut för omhändertagande och skrotning på dessa produkter.

Läs Infinigates miljöpolicy

Kvalitetspolicy

Målet med Infinigates kvalitetsarbete är nöjda kunder, samarbetspartners och medarbetare. Fokus, kompetens och service utöver det vanliga är ledord för oss som arbetar på Infinigate.

Dessa ledord genomsyrar vår affärsidé och hur vi bemöter våra kunder och samarbetspartners.

Läs Infinigates kvalitetspolicy

Om cookies

Infinigates webbplats använder cookies av tekniska skäl för att ta fram statistik i syfte att förbättra webbplatsen. Infinigate sparar ingen personlig information via cookies och information om besökaren kan inte spåras.

Läs mer om hur Infinigate hanterar cookies