Vectra och Microsoft uppfyller visionen om SOC Visibility Triad

Lyft ditt Security Operations Center (SOC). Med Vectras avancerade produktintegration med Microsoft Defender ATP och Microsoft Azure Sentinel hindrar du angriparna innan de hinner få fotfäste!

Vectra har blivit inbjuden som medlem till MISA - Microsoft Intelligent Security Association. Detta är en utvald grupp om 100 strategiska säkerhetspartner som Microsoft utser. Att vara en MISA-medlem är en tydlig validering av partnerskap och integration med Microsofts ekosystem.

Synlighet

Det är omöjligt att försvara det man inte kan se. Kombinera en 360-graders vy av identiteter och interaktioner i molnet och/eller i datacentret med hjälp av Vectra. Enhets- och processvisning från grunden med Microsoft Defender ATP. Rik på applikations- och loggdata från SaaS-lösningar som O365 i Azure Sentinel.

Omedelbar insikt

När angriparna väl kommit in i din miljö är hastighet avgörande. Kombinera Vectra High Fidelity Behavioral and Identity Detection direkt med Sentinel Workbook for ögonblicksbild. Se till att analytikerna är rika på information och snabbare kan stoppa hoten med hjälp av integrationen mellan Microsoft Defender ATP och Vectra.

Detaljerad respons

Blockera och isolera angriparna, inte resurserna. Minska risken för intrång genom att göra omedelbara analyser och få detaljerat statistik.
Automatisera event response baserat på konfigurerbara tröskelvärden genom att kombinera med Azure Sentinel och Vectra. 

SOC Visibility Triad är ett koncept som är introducerat av Gartner. Det kombinerar NDR, EDR och SIEM/UEBA för att erbjuda moderna SOC:ar fullständig översikt och synlighet av IT-miljön.

Events

Currently there are no trainings available

Vill du komma gång med VECTRA?

Infinigate hjälper dig, kontakta oss i dag!

Mail: sakerhet@remove-this.infinigate.se

Telefon: 018-65 55 85